Kontakt ze Zgromadzeniem Sióstr MB Miłosierdzia

Dom Zgromadzenia w Świnicach Warckich
ul. Chopina 5

99 – 140 Świnice Warckie

tel.:  +48 63  288  15  18  
kom.:  +48  604  47  81  32 

Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr MB Miłosierdzia
ul. Żytnia 3/9

01 – 014 Warszawa

tel.:  +48 22  838  38  44