Pogrzeb chrześcijański

“W obrzędach pogrzebowych swoich dzieci Kościół obchodzi z wiarą paschalne misterium Chrystusa i modli się, aby ci, którzy przez chrzest zostali wszczepieni w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, z Nim przeszli ze śmierci do życia” (Obrzędy pogrzebu 1).

  • akt zgonu
  • świadectwo przyjęcia sakramentów św.