“Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów
cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu,
aby ich podźwignął i zbawił”
(KKK 1499).

Sakrament namaszczenia chorych

– na życzenie chorego lub rodziny,
oraz 11 lutego 9.00 w Światowy Dzień Chorego podczas Mszy Św.