“Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KKK 1601).

Narzeczeni zgłaszają się na 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa, przynosząc ze sobą następujące dokumenty:

  • metryki chrztu i bierzmowania
  • świadectwo kursu przedmałżeńskiego
  • świadectwo uczestnictwa w katechezie szkolnej
  • dokument tożsamości
  • katecheza przygotowująca do małżeństwa odbywa się w Wielkim Poście