Kościół chrztu

“Dzięki Ci Boże za chrzest święty, który mnie wszczepił w rodzinę Bożą.
Jest to dar łaski wielki i niepojęty, który nam dusze przeobraża”

(św. Faustyna).

            Św. Siostra Faustyna, Apostołka Miłosierdzia Bożego, miała głęboką świadomość, że przez Chrzest święty została uwolniona z mocy ciemności i zanurzona w tajemnicę nowego życia w Chrystusie. Ta brama do życia i królestwa Bożego otworzyła się dla Niej w parafialnym kościele w Świnicach Warckich. Ponadto tutaj weszła  do wspólnoty Kościoła, którą ze względu na swojego Boskiego Oblubieńca pokochała całym sercem. Naznaczona  Najświętszym Imieniem Trójcy Świętej, została poświęcona na Jej wyłączną własność, wchodząc we wspólnotę z Ojcem i Synem, i Duchem Świętym.