Parafia pw. św. Kazimierza
Świnice Warckie

Ogłoszenia parafialne, XXV Niedziela Zwykła, dn. 18 września 2022 r.

Niedziela, 18 Wrzesień 2022 r.

Ogłoszenia parafialne, XXV Niedziela Zwykła, dn. 18 września 2022 r.


1. W dniu wczorajszym wspominaliśmy 83 r. zbrodniczej napaści radzieckiej Rosji na Polskę. Narracja poprzedzająca zbrodnię popełnioną przez Rosję na Narodzie Polskim, podobnie jak przez wszystkie lata sowieckiej okupacji po zakończeniu wojny, pozostaje niezmieniona, co daje się zauważyć we współczesnych imperialistycznych dążeniach naszych wschodnich sąsiadów. Módlmy się wytrwale o pokój, szczególnie na Różańcu.

2. Dziś spoglądamy z ufnością w stronę św. Stanisława Kostki. Za przyczyną przemożnego Patrona dzieci i młodzieży, prośmy Boga o ożywienie wiary w sercach młodych, o powrót do chrześcijańskich korzenni w ich rodzinach.

3. W następną niedzielę przypada 20 r. ustanowienia Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny w naszym parafialnym kościółku. Ze czcią wspominamy świętej pamięci biskupa Bronisława Dembowskiego, który w „Dekrecie ustanawiającym”, m. in. napisał: „Troskę o to sanktuarium powierza się Księdzu Proboszczowi oraz Siostrom zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, w którym św. Faustyna poświęciła Panu Bogu swoje życie tu poczęta. Niech z tego miejsca rozchodzi się przesłanie o miłosiernej miłości Boga, ogłoszone światu za jej pośrednictwem, i nieustannie trawa błaganie o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata.

4. Z okazji zbliżającej się 20 rocznicy, wszystkim osobom wspomagającym apostolat miłosierdzia Bożego przy naszym Sanktuarium, słowa wdzięczności. Za Dobrodziejów Sanktuarium, żywych i zmarłych, sprawowana będzie w następną niedzielę o godz.11.OO, Msza święta.

5. Zbliża się miesiąc różańcowy. Msze św. w dni powszednie sprawowane będą o godz. 17.OO; pół godziny przed Mszą św. nabożeństwo różańcowe. Jednakże:
* 1 października, Msza św. będzie rano, o godz. 8.OO, a przed nią Różaniec;
* 5 października, na pięć miesięcy przed Nawiedzeniem Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, rozpoczynamy Nowennę. Każdego piątego dnia kolejnego miesiąca, spotykać się będziemy na modlitewnym czuwaniu według następującego porządku:
- o godz. 19.3O – Msza św. ku czci Najświętszej Maryi Panny z okolicznościowym kazaniem;
- o godz. 20.3O – wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec;
- o godz. 21.OO – Apel Jasnogórski i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

6. W sobotę, 8 października, przeżywać będziemy XVIII Kongres Różańcowy; Mszę św. sprawowaną o godz. 12.OO, poprzedzi procesja z Głogowca, z relikwiami św. Faustyny i Różaniec. Na Kongres Różańcowy już dzisiaj zapraszamy wszystkich Parafian i Przyjaciół Świętej Siostry Faustyny spoza Parafii.

MSZE ŚWIĘTE

W  TYM  TYGODNIU
MSZE  ŚWIĘTE
:

I NIEDZIELA ADWENTU,
3 grudnia 2O23 r.:

8.3O, 11.OO i  16.OO

Poniedziałek, wtorek, środa,
czwartek i sobota:

6.3O

PIĄTEK,
NIEPOKALANE POCZĘCIE
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY:

8,3O, 11.OO i 17.OO

II NIEDZIELA ADWENTU,
1O grudnia 2O23 r.:

8.3O11.OO i 16.OO

Od 4 grudnia 2O23 r.:

RORATY:
W dni powszednie,
od poniedziałku do soboty:

6.3O

GODZINKI KU CZCI
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY:

W dni powszednie,
od poniedziałku do soboty:

6.OO

*    *    *

GODZINA  MIŁOSIERDZIA:
każdego dnia o godz. 15.OO;
w niedziele: 
połączona z wystawieniem
Najświętszego Sakramentu
i Różańcem
.

KANCELARIA

we wtorek, czwartek i piątek
– po Mszy Świętej

w środy i soboty
– 8.00 – 10.00

SPOWIEDŹ

Przed Mszą św.
oraz podczas nabożeństwa Godziny Miłosierdzia

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

DO WIADOMOŚCI PIELGRZYMÓW

Sanktuarium Urodzin i Chrztu św Faustyny
przy Rzymsko-Katolickiej Parafii
pw. św. Kazimierza w Świnicach Warckich
Diecezja Włocławska

Po Sanktuarium oprowadzają i prelekcje głoszą:
- Kustosz Sanktuarium
i Siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Grupy pielgrzymkowe
prosimy zgłaszać wcześniej
pod niżej wskazene adresy:

Kustosz Sanktuarium:
99-140 Świnice Warckie, ul św. Faustyny 3
telefon: (+48) 518 014 858
Kancelaria Sanktuarium: (+48) 63 288 12 07
email: swinice@diecezja.wloclawek.pl

lub (+48) 797 907 335
(siostra Tymotea ZMBM)

Dom Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
w Świnicach Warckich
adres:
99-140 Świnice Warckie, ul. Chopina 5
telefon: (+48) 63 288 15 18
kom.: (+48) 604 478 132